Oppsett av ny kunde Infosoftmiljø
Kjære kunde.
Dette skjemaet inneholder 15 sider og det kan påberegnes en tidsbruk på mellom 30-45 minutter for utfylling. De obligatoriske feltene er markert med en rød stjerne.

Ved spørsmål til skjema, ta opp dette i oppstartsmøte eller med prosjektleder. Ved innsendelse av skjema, og det er endringer i etterkant, vil dette medføre en ekstra kostnad utover avtalt pris.